Bijscholing Veiligheid in de bouw

Het KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen beschrijft in art. 65septies ‘de verplichte bijscholing’ voor Veiligheidscoördinatoren:

"Teneinde op de hoogte te blijven van de evolutie van de technieken en de regelgeving inzake de veiligheid en de gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dragen de veiligheidscoördinatoren er zorg voor dat zij zich voortdurend bijscholen. Deze bijscholing gebeurt door het deelnemen aan kennisverrijkende initiatieven, dan wel op initiatief van de overheid, inzonderheid specifieke bijscholingscursussen of studiedagen."

MACADEMY richt een aantal interessante bijscholingen in om hieraan te voldoen. Hieronder volgt een overzicht. U dient zich voor iedere module apart te registreren. 

U ontvangt een attest van bijscholing met vermelding van het aantal gevolgde uren.

 

Losse module bijscholing veiligheid: €200 euro (excl. BTW) per les.
Subsidie kmo-portefeuille is mogelijk vanaf €1.000 factuurbedrag.

*** Scroll naar onder voor lessenoverzicht! ***

REGISTREER HIER VOOR DE LOSSE MODULES 

 

De lessen gaan door in onze opleidingszaal te Heverlee.

Lees hier de voorwaarden om deel te nemen aan een opleiding bij MACADEMY.

Lessenoverzicht