Bijscholing Veiligheid in de Bouw

 

Het KB Tijdelijke en Mobiele bouwplaatsen legt Veiligheidscoördinatoren een verplichte bijscholing op.

MACADEMY is een erkend opleidingsinstituut en organiseert naast de opleidingen Veiligheidscoördinator niveau A, niveau B ook bijscholingen. Omdat onze lesgevers zelf met beide voeten in de praktijk als veiligheidscoördinatoren garanderen wij kwaliteitsvolle, interessante lesmodules met tal van praktijkvoorbeelden in de vorm van cases en werfbezoeken.

 

Doelgroep

Erkende Veiligheidscoördinatoren niveau A en B

 

Kostprijs

€200 / module (excl. BTW). Vanaf een factuurbedrag van €1.000 komt deze opleiding in aanmerking voor een subsidie KMO-portefeuille.
Registreer hier voor de losse modules.

 

Studiemateriaal

Je krijgt van ons een documentatiemap met de meest relevante wetteksten (Welzijnswet en KB’s Tijdelijke & Mobiele Bouwplaatsen) en de presentaties die onze lesgevers gebruiken tijdens de lessen.

 

Locatie

Leuven

Lessenoverzicht

 • 08 september 2020 - Losse module
  De missie van de veiligheidscoördinator

  Datum: 08 september 2020
  Uur: 8:30- 12:30
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Davy Macquoi (Macademy, Vekmo, Macobo, Stabo)
  Prijs losse module: €200.00

  In deze les wordt uitgelegd op welke regelgeving de Veiligheidscoördinatie is gebaseerd. Waarom en wanneer moet er een Veiligheidscoördinator worden aangesteld? Wat is nu precies de rol van een Veiligheidscoördinator? Welke taken zijn voor hem voorzien en welke verantwoordelijkheden draagt hij? En wat zou zijn missie eigenlijk moeten zijn? Wat is het verschil tussen een Veiligheidscoördinator en een Preventieadviseur?

  Ideaal als opfrissing voor preventieprofessionals of voor zij die de lessenreeks tot gediplomeerd Veiligheidscoördinator starten. 

 • 08 september 2020 - Losse module
  Algemene preventieprincipes en risicoanalyse

  Datum: 08 september 2020
  Uur: 13:00- 17:00
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Davy Macquoi (Macademy, Vekmo, Macobo, Stabo)
  Prijs losse module: €200.00

  De welzijnswet beschrijft een aantal verplichtingen voor werkgevers en werknemers. Elke werkgever is bijvoorbeeld verplicht om de risico's aan te pakken waaraan zijn medewerkers worden blootgesteld tijdens de uitvoering van hun werk. Hierbij moet hij rekening houden met een aantal preventieprincipes. Hoe doet u dat? Ook op een werf zijn er meerdere belangrijke risico's aanwezig. Welke zijn prioritair te behandelen? In deze les leert u risico's te inventariseren en te evalueren.

 • 15 september 2020 - Losse module
  Coördinatie Ontwerp & de Coördinatie-instrumenten

  Datum: 15 september 2020
  Uur: 8:30- 12:30
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Davy Macquoi (Macademy, Vekmo, Macobo, Stabo)
  Prijs losse module: €150.00

  Wat zijn de tools die de Veiligheidscoördinator wettelijk ter beschikking heeft? Welke wettelijke documenten moet de Veiligheidscoördinator opstellen? We behandelen het contract, het coördinatiedagboek, het VGP en het PID. En wat is een Coördinatiestructuur eigenlijk?

 • 15 september 2020 - Losse module
  Artikel 30: Waarom, Wat en Hoe

  Datum: 15 september 2020
  Uur: 13:00- 17:00
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Davy Macquoi (Macademy, Vekmo, Macobo, Stabo)
  Prijs losse module: €200.00

  Het koninklijk besluit (KB) met betrekking tot veiligheidscoördinatie bevat een belangrijk artikel, namelijk het beruchte 'Artikel 30'. Hierin staat beschreven wat in de offertefase wordt verwacht van de Veiligheidscoördinator en de kandidaat-aannemers. Hoe kan de Veiligheidscoördinator in offertefase een aannemer beoordelen op zijn veiligheidsniveau? We werken in groepjes de gekregen theorie i.v.m. artikel 30 uit in enkele praktische voorbeelden.

 • 22 september 2020 - Losse module
  Coördinatie Verwezenlijking en de Coödinatie-instrumenten in uitvoeringsfase en bij oplvereing

  Datum: 22 september 2020
  Uur: 8:30- 12:30
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Davy Macquoi (Macademy, Vekmo, Macobo, Stabo)
  Prijs losse module: €150.00

  Wat doet een Veiligheidscoördinator in de uitvoeringsfase? En hoe gaat dat dan praktisch met die 'Coördinatie-Instrumenten'? Alle bouwpartners hebben er alle belang bij dat een duidelijk en correct beeld wordt geschetst van de vaststellingen op de werf en gemaakte afspraken m.b.t. preventie. Van de Veiligheidscoördinator wordt verwacht dat hij een verslag bezorgt van zijn werfbezoek. In deze les worden tips & tricks voor een goed werfverslag behandeld.

 • 22 september 2020 - Losse module
  Het perfectie Veiligheidsverslag

  Datum: 22 september 2020
  Uur: 13:00- 17:00
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Louis Melis & Jef De Mulder (Macademy, Vekmo, Macobo)
  Prijs losse module: €150.00

  We doen een geleid werfbezoek, waarvan elke cursist apart een werfverslag opmaakt. Wat hebben we gezien op de werf en hoe gaan we daarmee om in de praktijk? Wat spreken we af met de leden van het bouwteam en wie draagt welke verantwoordelijkheid? Het werfverslag kan voor de cursisten die het diploma Veiligheidscoördinator willen halen gedurende het jaar nog verder worden bijgewerkt en wordt samen met het eindwerk besproken en beoordeeld op het examen.

 • 29 september 2020 - Losse module
  Asbestherkenning- en Verwijderingsmethodes. Impact op het milieu

  Datum: 29 september 2020
  Uur: 8:30- 12:30
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Davy Macquoi (Macademy, Vekmo, Macobo)
  Prijs losse module: €150.00

  Wat is asbest? Hoe is het te herkennen? En wat zijn de typische risico's? Welke verwijderingsmethodes zijn mogelijk? Wat zegt de wetgeving? Hoe moet men tewerk gaan om gevaren voor de gezondheid en het milieu te vermijden?

 • 29 september 2020 - Losse module
  Werken met valgevaar en het valharnas als PBM

  Datum: 29 september 2020
  Uur: 13:00- 17:00
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Louis Melis (Macademy) & Geert Soors (OmniSafe)
  Prijs losse module: €200.00

  Werken op hoogte is gevaarlijk. Dat blijkt jaarlijks uit de arbeidsongevallenstatistieken. Vooraleer werken met valgevaar aan te vangen, moet er niet alleen nagedacht worden over het geschikte arbeidsmiddel (steiger, gondel, ladder, enz.), maar ook over de passende collectieve bescherming. We gaan ook dieper in op valharnassen. Wat zijn nu exht de juiste types en hoe worden deze best gebruikt?

 • 06 oktober 2020 - Losse module
  VCA for dummies

  Datum: 06 oktober 2020
  Uur: 13:00- 17:00
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Louis Melis (Macademy)
  Prijs losse module: €200.00

  VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu), en is in feite meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee een bouwbedrijf structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Wat zijn de diploma's 'VCA Basisveiligheid ' en 'VCA VOL'? In deze les maak je kennis met de checklist, de mogelijkheden tot certificatie en de meerwaarde voor de bouwsector.

 • 06 oktober 2020 - Losse module
  IDPBW, EDPBW, De Hiërarchische Lijn, Werkgever, Werknemer: rollen, taken, verantwoordelijkheden

  Datum: 06 oktober 2020
  Uur: 8:30- 12:30
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Davy Macquoi (Macademy, Vekmo, Macobo, Stabo)
  Prijs losse module: €200.00

  Welke actoren zijn er in de welzijnswetgeving allemaal voorzien? Wie doet wat en waarvoor kunnen we bij wie terecht?

 • 13 oktober 2020 - Losse module
  Ergonomie in de bouw

  Datum: 13 oktober 2020
  Uur: 8:30- 12:30
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Brenda Vanmontfort (Premed)
  Prijs losse module: €200.00

  U kent misschien wel een metselaar met rugklachten of een vloerder met een ontsteking aan de knieën. Als Veiligheidscoördinator is het belangrijk ook aandacht te hebben voor de ergonomische aspecten in de bouw. Welke preventiemaatregelen zijn best nu al te treffen om gezondheidsproblemen op lange termijn te vermijden?

 • 13 oktober 2020 - Losse module
  Psycho-Sociale belasting op de werf

  Datum: 13 oktober 2020
  Uur: 13:00- 17:00
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Jade Misotten (Premed)
  Prijs losse module: €200.00

  Hoe omgaan met stress op de bouwplaats? Hoe als vrouw omgaan met fluitende bouwvakkers? In deze les wordt uitgelegd welke tools de overheid heeft voorzien om psychosociale belasting en ongewenst gedrag aan te pakken.

 • 20 oktober 2020 - Losse module
  Brand en Explosies: Noodprocedures in de bouw

  Datum: 20 oktober 2020
  Uur: 8:30- 12:30
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Edwin Van Opstal (Macademy)
  Prijs losse module: €200.00

  Wat zijn de risico's op een werf met betrekking tot brand en explosies? Welke noodprocedures moeten worden voorzien? Wat hebben we bv. geleerd uit de grote gasexplosieramp van 2004 in Ghislenghien?

 • 20 oktober 2020 - Losse module
  Werfinrichting, signalisatie en circulatie op de werf

  Datum: 20 oktober 2020
  Uur: 13:00- 17:00
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Louis Melis (Macademy, Macobo)
  Prijs losse module: €200.00

  Het is noodzakelijk om de bouwplaats goed in te delen. Wie bepaalt de werfinrichting en maakt het werfinrichtingsplan op? Hoe stellen we veilig een bouwkraan op? Soms is het nodig om de openbare weg in te nemen. Wie vraagt de nodige vergunningen aan? Bouwwerven slikken heel wat zwaar werfverkeer. Denk maar aan laad- en losverrichtingen van afval en bouwmaterialen. Hoe circuleert dit werfverkeer best? Waar zijn de voetgangerszones? Hoe signaleren?

 • 27 oktober 2020 - Losse module
  Hef- & Hijswerktuigen - Arbeidsmiddelen

  Datum: 27 oktober 2020
  Uur: 13u- 17u
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Louis Melis (Macademy)
  Prijs losse module: €150.00

  Elk hef- en hijswerktuig moet voldoen aan strenge, wettelijke normen. Werken met deze arbeidsmiddelen houdt een belangrijk risico in. Tijdens deze opleiding krijgt u een beter inzicht in de verschillende soorten hef- en hijsmiddelen, de aanwezige risico's, hoe ze in dienst te stellen en aan welke controles deze zijn onderworpen.

 • 27 oktober 2020 - Losse module
  Beroepsziekten in de bouw en chelische agentia op de werf

  Datum: 27 oktober 2020
  Uur: 8:30- 12:30
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Krista Vankelecom (Premed)
  Prijs losse module: €200.00

  Welke typische gezondheidsgevaren komen we tegen in de bouw? Zijn cement en slijpstof gevaarlijk voor de gezondheid? Welke chemische stoffen komen we tegen op de werf en hoe informeren we daarover?

 • 03 november 2020 - Losse module
  Elektrische Veiligheid

  Datum: 03 november 2020
  Uur: 8:30- 12:30
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Steffen Hendriks
  Prijs losse module: €200.00

  In deze les krijg je een goede basis mee inzake elektrische veiligheid, waarover je als Veiligheidsdeskundige op de werf minimaal moet beschikken. Wij behandelen:

  • Wetgevend kader in het kort
  • Absolute en conventionele grensspanning
  • Begrippen rond elektriciteit die je zeker hoort te kennen
  • Elektrische beveiligingen
  • Wat zijn uitwendige invloeden?
  • Vitale installaties
  • Een blik op elektrische berekeningen
  • Een veilige bekabeling
  • Werfinstallaties
  • Werfverlichting
  • Veiligheidsverlichting en noodverlichting
  • Branddetectie
  • BA4/BA5
  • Veilig werken aan bestaande elektrische installaties
  • Keuringen
  • Wat hoort er in het Postinterventiedossier m.b.t. de elektrische installatie?
 • 03 november 2020 - Losse module
  Tunnelwerken en werken in besloten ruimtes

  Datum: 03 november 2020
  Uur: 13:00- 17:00
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Ludo Deferm (Vekmo)
  Prijs losse module: €200.00

  Wat zijn de typische risico's bij tunnelwerken en bij werken in zuurstofarme (besloten) ruimtes? Welke preventiemaatregelen zijn aan de orde?

 • 10 november 2020 - Losse module
  Werken door nutsmaatschappijen

  Datum: 10 november 2020
  Uur: 8:30- 12:30
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Ludo Deferm (Vekmo)
  Prijs losse module: €200.00

  Het plaatsen van ondergrondse installaties zoals rioleringen en bekabeling brengt typische risico's met zich mee. Denk maar aan de positionering van hijskranen, inkalven van sleuven, enzoverder. Hoe vermijden we ongevallen bij werken door nutsmaatschappijen?

 • 10 november 2020 - Losse module
  Wetgeving in detail + Q&A over Veiligheidscoördinatie

  Datum: 10 november 2020
  Uur: 13:00- 17:00
  Duur: 4 uur
  Lesgevers: Davy Macquoi (Macademy)
  Prijs losse module: €200.00

  Het is belangrijk dat een gediplomeerde veiligheidscoördinator de wetgeving waarin hij wordt vermeld, goed kent. In deze les herhalen we zijn taken en verantwoordelijkheden en is er tijd voor vragen. Ideaal als opfrissing en/of ter voorbereiding van het examen Veiligheidscoördinatie.