Bijscholing EPB-verslaggever

 
Registreren

MACADEMY is een erkend opleidingsinstituut en organiseert voor gecertificeerde EPB-verslaggevers een training van één of meerdere losse lesmodules. De lesgevers zelf staan met beide voeten in de praktijk als EPB-verslaggevers en maken al sinds de oprichting in 2008 deel uit van MACOBO Group.

Elke erkende EPB-verslaggever wordt volgens de wetgeving verplicht om jaarlijks een ‘permanente vorming’ te volgen om de erkenning te behouden. Het aantal uren vorming met verplichte en vrije inhoud wijzigt jaarlijks. Op energiesparen.be vind je alle informatie.

Onze sterktes:

 • De opleiding wordt georganiseerd door professionals met ruime praktijkervaring.
 • Wij streven naar een maximale kwaliteit.
 • We zorgen voor interactieve lessen met cases en voorbeelden uit de praktijk.
 • Jouw EPB-kennis naar een hoger niveau tillen is onze missie.
 • In elke vorming nodigen we naast de lesgever een tweede in-house expert uit waar je gerichte vragen aan kan stellen.
 • Méér dan EPB alleen, daar staan wij voor!

 
Hieronder volgt een overzicht. Je dient je voor iedere module apart te registreren. Na de opleiding ontvang je een attest van bijscholing met vermelding van het aantal gevolgde uren.

 

Doelgroep

Erkende EPB-verslaggevers

 

Kostprijs

Losse module permanente vorming: €200 (excl. BTW) per module. Als je je registreert voor zowel een voor- als een namiddag van dezelfde dag, geniet je €50 (excl. BTW) combikorting. Vanaf een factuurbedrag van €1.000 komt deze opleiding in aanmerking voor een subsidie KMO-portefeuille.
Registreer hier voor de losse modules.

 

Studiemateriaal

Je krijgt van ons de presentaties die onze lesgevers gebruiken tijdens de lessen.

 

Locatie

Tessenderlo

Lessenoverzicht

 • 09 september 2020 - Losse module
  Ventileren in kantoren en scholen

  Datum: 09 september 2020
  Uur: 8u45- 12u15
  Duur: 3 uur
  Lesgevers: Pieter Mast
  Prijs losse module: €200.00


  Een gezond en comfortabel binnenklimaat realiseren voor residentiële en niet-residentiële toepassingen is een hoofddoel binnen EPB. Als ontwerper is het een must om voldoende aandacht te besteden aan de aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht. Door de juiste knowhow toe te passen, stijgt niet alleen de tevredenheid van de werknemer, maar ook de productiviteit. Naast een gezond binnenklimaat moet natuurlijk het primair energieverbruik ten allen tijde bewaakt worden om de opgelegde EPB-eisen te bekrachtigen.

  Enkele issues die behandeld worden tijdens de vorming:

  • Basisprincipes voor een goed en correct ventilatieontwerp
  • Berekening van ontwerpdebieten
  • Primair energieverbruik
  • Warmteterugwinning
  • Ontwerpparameters in relatie met het E-peil


  Via een interactieve workshop met praktijkvoorbeelden krijg je als deelnemer zicht op de ventilatieprincipes voor onder meer kantoren en scholen. Na de sessie ben je in staat de ventilatieprincipes voor kantoren en scholen toe te passen.

 • 16 september 2020 - Losse module
  Ontwerpen in Sketch-up voor EPB-verslaggevers: basis

  Datum: 16 september 2020
  Uur: 8:45- 12:15
  Duur: 3 uur
  Lesgevers: Dries De Keyser
  Prijs losse module: €200.00


  Sketch-Up is een ontwerpprogramma om 2D- en 3D-oppervlaktemodellen te creëren. Met behulp van deze software kan je als EPB-verslaggever op een zeer efficiënte manier 2D oppervlaktes berekenen en in een handomdraai beschermd volumes generen. £

  Sketch-Up is niet enkel heel gebruiksvriendelijk, het biedt tal van andere mogelijkheden en voordelen. Eenvoudig én leuk om mee te werken!

  Bij het bepalen van de noodzakelijke volumes en oppervlaktes zorgt Sketch-Up voor tijdswinst en het 3D-model geeft je meteen een visueel overzicht zodat bijvoorbeeld schaduwhoeken en dergelijke meteen zichtbaar worden.

  Na deze basis opleiding ben je in staat op basis van een DWG-plan, het project in 3D te modelleren. Stap af van PDF-plannen of geplotte plannen, het exporteren van DWG-bestanden levert meteen resultaat. Snel kan je overgaan tot het aflezen van het beschermd volume, oppervlakte van de schildelen, bruikbare vloeroppervlakte, ventilatieoppervlaktes … en dit alles zonder “complexe” berekeningen.

 • 23 september 2020 - Losse module
  Ontwerpen in Sketch-up voor EPB verslaggevers: gevorderd

  Datum: 23 september 2020
  Uur: 13:00- 16:30
  Duur: 3 uur
  Lesgevers: Dries De Keyser
  Prijs losse module: €200.00


  Sketch-Up is een ontwerpprogramma om 2D en 3D-oppervlaktemodellen te creëren. Het programma laat toe je als EPB-verslaggever op een zeer efficiënte manier 2D oppervlaktes te berekenen en in een handomdraai beschermd volumes te generen.

  Sketch-Up is niet enkel heel gebruiksvriendelijk, het biedt tal van andere mogelijkheden en voordelen. Eenvoudig én leuk om mee te werken!

  Bij het bepalen van de noodzakelijke volumes en oppervlaktes zorgt Sketch-Up voor tijdswinst en het 3D-model geeft je meteen een visueel overzicht zodat bijvoorbeeld schaduwhoeken en dergelijke meteen zichtbaar worden.

  Dankzij deze opleiding voor gevorderden ben je in staat meer te halen uit een model dan enkel volumes en oppervlaktes. Er wordt aandacht gespendeerd aan functies zoals layers, materials, scenes, … Ook bruikbare extensions worden nader toegelicht. Na de opleiding kan je mooie visuals maken voor beschaduwing, schaduwhoeken aanduiden, leidinglengtes achterhalen, bouwknopen aanduiden en visualiseren, linken leggen tussen Sketch-Up en Excel, … Zo heeft MACADEMY in samenwerking met Macobo-Stabo een unieke tool gecreëerd om meteen een S-peil te genereren uit een Sketch-Up model zonder de EPB-software te moeten openen.

 • 30 september 2020 - Losse module
  Zomercomfort en de link naar EPB

  Datum: 30 september 2020
  Uur: 8:45- 12:15
  Duur: 3
  Lesgevers: Pieter Mast
  Prijs losse module: €200.00

   

  Met de voorbije zomers in het achterhoofd krijgt zomercomfort – terecht – een steeds belangrijkere rol in het ontwerpproces. Ook in de EPB-regelgeving is het beperken van het risico op oververhitting één van de eisen.

  Uit talloze voorbeelden uit de praktijk blijkt echter dat het halen van de EPB-vereiste niet altijd een garantie is op een aangename binnentemperatuur in de realiteit. De eisen zijn verscherpt en de rekenmethodiek is aangepakt, maar toch blijft het belangrijk om de resultaten juist te interpreteren. De EPB-software berekent het risico op oververhitting voor de hele woning. Een goed globaal resultaat betekent dus niet dat er lokaal geen problemen kunnen zijn en het is dus mogelijk dat de ontwerpbeslissingen, die op basis van de EPB-resultaten genomen of niet genomen worden, niet de gewenste effecten hebben.

  Een dynamische simulatie is hiervoor een betere tool. In een 3D-model wordt per ruimte en per uur gedurende een heel jaar de temperatuur bepaalt op basis van interne warmtewinsten en -verliezen. Deze resultaten geven een correcter en vollediger beeld van de potentiële probleemzones en mogelijke oplossingen.

  Tijdens deze opleiding wordt er aan de hand van enkele voorbeelden de vergelijking gemaakt tussen oververhitting in EPB en simulaties en de ontwerpparameters die er invloed op hebben:

  • Raamgrootte en oriëntatie
  • Zonwering en beschaduwing
  • Potentieel voor intensieve ventilatie en het verschil tussen de oude en nieuwe methode
  • Volume van de woning